Marta Ciechomska

Marta Ciechomska - fotografia

Z wykształcenia jest fizjoterapeutką. Zajmuje się leczeniem ruchem oraz masażem leczniczym, obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych -  kierunek  Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne. Trener sportu Wushu.
 Od 2000 roku trenuje chińskie sztuki walki, style wewnętrzne i zewnętrzne, formy ręczne oraz z bronią. Od 2006 roku zajmuje się prowadzeniem zajęć z tej dziedziny, tak z osobami w pełni sprawnym jak też, ze względu na wykształcenie, z osobami o różnymi deficytami ruchowymi. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi (seniorami).

Ti Chi

 Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, w której zawarte są ćwiczenia oddechowe, poprawiające gibkość i koordynację nerwowo-mięśniową oraz ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność ruchową. Wprowadzane są ćwiczenia medytacyjne w postawie stojącej. W części zasadniczej zajęć nauczane będą techniki Tai Chi Chuan stylu Yang.
 Nauka rozpoczyna się od krótkiej, 8-mio ruchowej formy, która jest znakomitą podstawą do nauki kolejnych, bardziej złożonych form: 16, 24, 40 ruchów.
 Poziom zajęć dostosowany jest do możliwości ruchowych wszystkich uczestników, tak więc mogą w nich brać udział wszyscy, którzy chcą rozpocząć naukę Tai Chi Chuan, bez względu na poziom dotychczasowej aktywności ruchowej oraz sprawności fizycznej, która w trakcie kontynuowania ćwiczeń wyraźnie się poprawia.

Pilates

 Pilates jako uzupełnienie treningów Taijiquan. Połączenie tradycyjnych chińskich systemów pracy z ciałem, oddychania, przepływu energii Qi ze współczesnymi metodami usprawniania stanowi doskonała kompilacje ćwiczeń. Można wiec ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności i sprawność bez względu na wiek i stan. Praktyka Taijiquan umożliwia stały rozwój umiejętności technicznych i sprawności fizycznej, a włączenie dodatkowych ćwiczeń pilates dostarcza dodatkowych bodźców dla organizmu. Ćwiczenie zatem łączy kilka funkcji, albowiem ma walory poznawcze, usprawnia nasze ciało i organy wewnętrzne oraz powoduje efekty zdrowotne, profilaktyczne i rehabilitacyjne.