zajęcia

MAMAFIT (Monika Cywińska)

Zajęcia gimnastyczne dla kobiet w ciąży po 13 tygodniu oraz mam z dziećmi od 6 tygodnia życia.

Tai Chi Chuan dla seniora (Marta Ciechomska)

Systemy wewnętrzne posiadające wielowiekową tradycję. Posiadają bardzo korzystny wpływ na zdrowie i sprawność fizyczną ćwiczących. Podstawową zaletą ćwiczeń jest brak ograniczeń ze względu na stan zdrowia i wiek.

Wolna walka kung fu/wushu (Konrad Bieńkowski)

Treningi walk sportowych wushu w dwóch formułach kontaktowych. Uczestnicy mają możliwość startu z zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych.
– Wolna walka sanda (pełny kontakt) od 15 lat.
– Wolna walka qingda (lekki kontakt) od 12 lat

treningi Wushu dla dzieci i młodzieży

– treningi usprawniające dla dzieci w wieku 6-8 lat (Konrad Bieńkowski)
– szkolenie podstawowe wushu dla dzieci w wieku 8-11 lat (He Xijing)

treningi Wushu dla młodzieży i dorosłych

– Systemy wewnętrzne Tai Chi Chuan styl Chen (Paweł Bednarek)
– Treningi tradycyjnego systemu Hung Gar Kung Fu (Jacek Świątkowski)

Aikido – dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Bazak Moskalew)

Samoobrona dla kobiet oparta o tradycyjne systemy chińskich sztuk walki (Monika Turemka)